Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2008

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2008

Αναθέσεις μαθημάτων

Απόφαση Γ.Σ. για την Υ.Α.118842/Γ2/08

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2008

Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Μ.Ε.

Πρόταση για απεργία διαρκείας

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2008

Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2008

Κυριακή, 18 Μαΐου 2008

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2008

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2008

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2008

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2008

Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2008

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2008

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2008